Možnosti zasklení - bezpečnostní skla


Plastová okna

Bezpečnostní skla

Bezpečnostním sklem rozumíme sklo zajišťující pasivní nebo aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost znamená ochranu člověka před zraněním způsobeným vlastním sklem, aktivní bezpečnost je schopnost skla ochránit člověka nebo jeho majetek před napadením resp. poškození případně krádeží.

Jaké jsou vlastnosti bezpečnostních skel?

Sklo tvrzené - ESG, RESTEX

Tvrzené sklo

Tvrzené sklo je sklo, které má díky svému speciálnímu tepelnému zpracování zvýšenou odolnost proti prasknutí. Pokud k prasknutí přece jen dojde, rozpadne se sklo na malé tupé úlomky, které nemohou způsobit zranění.

Použití:

  • sportovní haly
  • školy
  • celoskleněné dveře
  • prosklené stěny
  • všechna horizontální nebo šikmá zasklení

Sklo laminátové - VSG, CONNEX

Laminátové sklo

Laminované sklo se vyrábí plošným spojením dvou nebo více tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie, která se vyznačuje vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Dojde-li u těchto skel k rozbití, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo zcela vyloučí riziko zranění osob.

Mezi další vlastnosti laminovaného skla patří absorpce zvuku (proto se tento typ zasklení používá i v případech zvýšených nároků na akustickou ochranu) a redukce UV záření prostupujícího do místností.

Použití:

  • v případech zvýšeného nebezpečí rozbití skla s možností úrazu
  • pro zasklení otvorů budov v případech, kdy je třeba chránit majetek před vloupáním
  • na konstrukci rastrových plášťů budov, interiérových stěn, přepážek s požadavkem pasivní bezpečnosti
  • je pravidlem používat VSG jako spodní (interierovou) tabuli v horizontálním nebo šikmém zasklení

Protihluková skla

Protihlukové sklo

Vzrůstajícím problémem zejména v městských aglomeracích a v blízkosti dopravních koridorů se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Tzv. hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále aktuálnější. Účinnou obranu proti hluku jak administrativních , tak i bytových prostor představuje speciálně konstruované sklo pro zvukovou izolaci.

Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw v jednotkách dB a určují izolační schopnost proti šířícímu se zvuku.

Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku v místnosti na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení vzduchovou neprůzvučností i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 3 dB vnímá člověk jako snížení hluku o celou polovinu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku | Nahoru Nahoru
Doporučujeme: